تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1388 
ارتباطات - تهیه کنندگی سیما 
دانشکده صداوسیما 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00